Politică de confidențialitate

Declarație de protecție a datelor conform DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor)

Denumirea și adresa companiei responsabile:

Compania responsabilă în sensul Ordonanței UE de bază pentru protecția datelor și a celorlalte legi naționale pentru protecția datelor din statele membre, cât și a altor prevederi de drept pentru protecția datelor este:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

E-mail: [email protected]

Director: Maximilian von Schorlemer;

Înregistrare:  HRB 186819 B; Numărul de identificare TVA.: DE314892085

 

1. Generalități despre prelucrarea datelor

1.1. Volumul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Noi colectăm și utilizăm date cu caracter personal de la utilizatorii noștri în principiu doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea la dispoziție a unei pagini web funcționale, cât și a conținuturilor și prestațiilor noastre. Colectarea și utilizarea de date cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se face de regulă doar cu aprobarea utilizatorului. O excepție se face în cazurile în care obținerea unei aprobări prealabile nu este necesară din motive reale și dacă prelucrarea datelor este permisă prin prevederi legale.

Datele cu caracter personal se colectează doar în cazul în care dumneavoastră ne comunicați acestea în mod benevol în comanda dumneavoastră. Fără aprobarea dumneavoastră, noi utilizăm datele comunicate de către dumneavoastră în mod exclusiv pentru derularea și executarea comenzii dumneavoastră. După încheierea derulării contractului și după plătirea integrală a prețului de cumpărare, datele dumneavoastră vor fi blocate și vor fi șterse după scurgerea termenului legal de păstrare, prevăzut conform prevederilor de drept fiscal și comercial, dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres acordul pentru continuarea utilizării datelor dumneavoastră.

1.2. Divulgarea datelor cu caracter personal

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale unor terțe părți - cu excepția și în măsura indicată în această declarație de confidențialitate a datelor - dacă nu v-ați dat acordul în mod efectiv cu privire la divulgarea datelor sau suntem îndreptățiți sau obligați să dezvăluim datele ca urmare a dispozițiile legale și / sau a  ordinelor autorităților sau instanțelor. În special, aceasta poate include furnizarea de informații în scopul urmăririi penale, evitării pericolului sau revendicării drepturilor de proprietate intelectuală.

1.3. Baza juridică pentru prelucrarea de date cu caracter personal

În măsura în care noi luăm pentru procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal aprobarea de la persoana în cauză, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

La prelucrarea datelor cu caracter personal, care este necesară pentru executarea unui contract în care o parte contractuală este persoana în cauză, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera b din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor). Același lucru este valabil și pentru proceduri de prelucrare, care sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri pre-contractuale. În măsura în care, pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine societății noastre comerciale, este necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera c din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

Pentru cazul că interese vitale ale persoanei în cauză sau ale unei persoane fizice fac necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera d din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru protejarea unui interes îndreptățit al societății noastre comerciale sau ale unui terț și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu sunt mai mari decât primele interese menționate, atunci se va lua în considerare ca bază juridică pentru procesare datelor articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

1.4. Ștergerea datelor și durata stocării lor

Datele cu caracter personal ale persoanei în cauză vor și șterse sau blocate atunci când încetează scopul stocării. În afară de aceasta, se poate face o stocare dacă acest lucru este prevăzut de către legiuitorul european sau național în ordonanțe, legi sau alte prevederi de drept comunitar, cărora se supune compania responsabilă. O blocare sau ștergere a datelor se va face și în cazul în care se încheie un termen de stocare prevăzut de către normele menționate, cu excepția cazului în care există o necesitate de continuare a stocării datelor pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract.

2. Punerea la dispoziție a paginii web și generarea de fișiere de logare

2.1. Descrierea și volumul prelucrării de date

La fiecare deschidere a paginii noastre de internet, sistemul nostru înregistrează în mod automat date și informații de la sistemul computerizat al calculatorului apelant.

Astfel se colectează următoarele date:

1. Informații despre tipul de browser și despre versiunea utilizată
2. Sistemul de operare al utilizatorului
3. Providerul de internet al utilizatorului
4. Adresa IP a utilizatorului
5. Data și ora accesării
6. Siteurile web, de pe care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet
7. siteurile web, care sunt accesate de către sistemul utilizatorului prin pagina noastră de internet

Fișierele de logare (logfiles) conțin adrese IP sau alte date, care facilitează o alocare la un utilizator. Acest lucru ar putea fi de exemplu cazul atunci când linkul spre pagina web, de pe care utilizatorul ajunge pe pagina de internet, sau linkul sper pagina web, pe care o accesează apoi utilizatorul, conține date cu caracter personal.

Și datele sunt stocate în fișierele de logare logfiles ale sistemului nostru. Nu sunt afectate de acesta adresele IP ale utilizatorului sau alte date, care facilitează alocarea datelor către un utilizator. Nu se face o stocare a acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

2.2. Bază juridică pentru prelucrarea de date

Baza juridică pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor de logare logfiles o constituie articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

2.3. Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară în scopul facilitării unei trimiteri a paginii web către calculatorul utilizatorului. Pentru acesta, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână memorată pe durata ședinței de lucru.

Stocarea de logfile se face pentru asigurarea funcționalității paginii web. În afară de aceasta, datele ne servesc la optimizarea paginii web și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnica informațiilor. În acest context nu are loc o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Un astfel de scop este și interesul nostru îndreptățit la prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

2.4. Durata stocării

Datele vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. În cazul colectării de date pentru punerea la dispoziție a paginii web, acesta este mereu cazul atunci când se termină respectiva ședință de lucru.

În cazul stocării de date în fișiere de logare, acesta este cazul cel târziu 7 zile după înregistrarea lor. Este posibil ca acestea să fie stocate și după această perioadă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor vor fi șterse sau defamiliarizate, astfel ca să nu mai poată fi posibilă o atribuire a acestora la clientul apelant.

2.5. Posibilitate de contestare și de înlăturare

Înregistrarea de date pentru pregătirea paginii web și stocarea de date în logfiles este neapărat necesară pentru operarea paginii de internet. Astfel că utilizatorul nu are posibilitatea de contestare.

3. Utilizarea de cookies

3.1.1. Descrierea și volumul prelucrării de date (Analiza comportamentului de navigare)

Noi utilizăm pe pagina noastră web cookies, care facilitează o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului. În acest mod pot fi transmise următoarele date:

1. Termeni de căutare introduși
2. Frecvența apelărilor de pagini
3. Utilizarea de funcții ale siteului web

Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri tehnice. Astfel că nu mai este posibilă o atribuire a acestora la utilizatorul apelant. Nu se face o stocare a acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

3.1.2. Descrierea și volumul prelucrării de date (Funcția Coș de cumpărături)

Unele cookies rămân permanent pe computerul dumneavoastră și acestea ne facilitează să recunoaștem din nou calculatorul dumneavoastră la următoarea dvs. vizită (cookies remanente). Partenerilor noștri nu le este permis să colecteze, să prelucreze sau să utilizeze date cu caracter personal de pe pagina noastră web prin intermediul cookies. Majoritatea browserelor acceptă în mod standard cookies. Ele pot accepta sau refuza prin setările de siguranță cokkies temporare sau cele stocate, independent unul de altul. Atunci când dvs. dezactivați cookies, în anumite cazuri nu veți mai avea la dispoziție anumite funcții de pe pagina noastră web și este posibil ca unele pagini web să nu mai fie afișate corect. Pentru a utiliza Coșul nostru de cumpărături, trebuie să permiteți cookies temporare. Datele stocate în cookies ale noastre nu vor fi asociate cu datele dvs. personale (nume, adresă, etc.). Fără acordul dvs. expres, noi nu vom asocia datele stocate în cookies noastre cu datele dvs. personale (nume, adresă, etc.).

3.2. Colectare de date prin utilizarea de Google-Analytics

Pagina noastră web utilizează Google-Analytics, un serviciu de analiză web, al Google inc. Google-Analytics utilizează așa-numitele „cookies”. Este vorba despre fișiere text, care vor fi stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării paginii web de către dvs. De exemplu, se colectează informații despre sistemul de operare, despre browser, despre adresa dvs. IP, despre pagina web deschisă de către dvs (URL referrer) și adta și ora vizitei dvs pe pagina noastră web. Informațiile create prin aceste fișiere text despre utilizarea paginii noastre web sunt transmise către un server al Google din SUA și sunt stocate acolo. Google va utiliza aceste informații pentru evaluarea utilizării paginii noastre web, pentru a elabora rapoarte despre activitatea paginii web pentru dezvoltatorii de pagini web și pentru a efectua alte servicii asociate cu utilizarea paginii web și cu utilizarea internetului. În măsura în care acest lucru eset prevăzut de către lege sau în măsura în care terți prelucrează aceste date din însărcinarea Google, Google va transmite aceste informații și către terți. Această utilizare se face anonimizat sau pseudonimizat. Găsiți informații în acest sens direct pe pagina Google, la apăsați aici.

3.3. Baza juridică pentru prelucrarea de date

Baza juridică pentru procesare de date cu caracter personal prin utilizarea de cookies o constituie articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

3.4. Scopul prelucrării de date

Utilizarea de cookies de analizare se face în scopul îmbunătățirii calității paginii noastre web și a conținutului acesteia. Prin cookies de analiză, noi aflăm cum este utilizată această pagină, putând astfel să ne optimizăm mereu oferta.
Un astfel de scop este și interesul nostru îndreptățit la prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

3.5. Durata stocării, posibilitate de contestare și de înlăturare

Cookies sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și transmise de către acesta pe pagina noastră. Astfel încât dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți deplinul control privind utilizarea de cookies. Printr-o modificare a setărilor browserului dvs. de internet, dvs. puteți să dezactivați sau să limitați transferarea de cookies. Cookies deja stocate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate face și automatizat. În cazul în care cookies sunt dezactivate pentru pagina noastră web,  este posibil să nu mai poată fi utilizate de deplin toate funcțiile paginii web.

Transferul de flash-cookies nu poate fi oprit din setările browserului, dar poate fi oprit prin modificări ale setărilor Flash player.

4. Newsletter

4.1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Vă puteți abona la un buletin informativ gratuit de pe site-ul nostru. Când vă înregistrați pentru newsletter, datele de la masca de intrare ne sunt transmise. Vă informăm despre produsele și serviciile noastre la intervale regulate (în general la fiecare două săptămâni) prin intermediul unui buletin informativ. În general, buletinul informativ poate fi primit numai dacă (1) aveți o adresă de e-mail validă și (2) v-ați înregistrat pentru livrarea buletinului informativ. Din motive legale, e-mailul de confirmare este trimis la adresa de e-mail introdusă pentru livrarea buletinului informativ pentru prima dată de utilizare cu procedura de dublă participare. Acest e-mail de confirmare servește pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail, ca persoană în cauză, e autorizat pentru primirea buletinului informativ

În timpul înregistrării buletinului informativ, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol) atribuită de furnizorul de servicii Internet la sistemul informatic pe care îl utilizați în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege orice posibilă utilizare greșită a adresei de e-mail la o dată ulterioară. Această stocare este exclusiv în interesul securității noastre +

4.2. Baza juridică pentru prelucrarea de date

Baza juridică pentru procesare de date după abonarea la newsletter de către utilizator o constituie, în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul, articolului 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

4.3. Scopul prelucrării de date

Înregistrarea adresei de e-mail a utilizatorului servește la trimiterea newsletterului.
Înregistrarea altor date cu caracter personal în cadrul procedurii de înregistrare servește la împiedicarea abuzării de servicii sau de adresa de e-mail utilizată.

4.4. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Adresa de e-mail a utilizatorului va fi deci stocată atât timp, cât va fi activ abonamentul la newsletter.

4.5. Posibilitate de contestare și de înlăturare

Abonamentul la newsletter poate fi reziliat oricând de către respectivul utilizator. În acest scop există un buton corespunzător pe pagina web sub newsletter.

5. Formularul de contact și contactul prin e-mail

5.1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Acesta este un formular de contact pe site-ul nostru care poate fi folosit pentru a ne contacta în format electronic. Dacă utilizatorul folosește această posibilitate, datele introduse în masca de intrare ne sunt transmise și stocate. Aceste date cuprind:

1. Nume

2. E-mail

3. Subiect

4. Opțional

Următoarele date sunt de asemenea stocate în momentul trimiterii mesajului:

1. Adresa IP a utilizatorului

2. Data și ora înregistrării

În scopul prelucrării datelor, consimțământul dumneavoastră. este obținut și se face trimitere la această declarație de confidențialitate a datelor ca parte a procesului de înregistrare.       Alternativ, ne puteți contacta utilizând adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate.                                                                                                               Nu vor fi transmise date terților în acest context. Datele sunt folosite exclusiv pentru procesarea conversației.
Dacă sunteți un reprezentant sau un angajat al unui cumpărător sau al unui cumpărător exclusiv:

• vi se va cere să furnizați anumite informații de contact în numele cumpărătorului, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, denumirea funcției și departamentul;

• vi se va solicita să furnizați anumite informații de identitate, de înregistrare fiscală și / sau informații aferente despre afacerea dvs., cum ar fi numele companiei dvs., tipul de afacere, tipul de industrie, detaliile privind înregistrarea companiei și detaliile licenței dvs. de afaceri;

• vi se va cere să furnizați detalii sau preferințe referitoare la bunurile și produsele care v-ar putea interesa ca și orice detalii sau preferințe relevante pentru achizițiile dvs.;

• vi se va cere să furnizați anumite informații de plată în legătură cu facilitarea tranzacțiilor, achizițiilor și plăților. Acestea pot include numere de cont bancar, informații de facturare și de livrare, numerele cardurilor de credit / debit, datele lor de expirarea valabilității și codul de securitate ca și informațiile de urmărire a cecurilor sau a ordinelor de plată pentru a facilita vânzarea, cumpărarea și reglementarea prețului de cumpărare al produselor sau ale prestațiilor de servicii

 

Informații pe care le primim de la terți

• Este posibil să primim informații personale despre dvs. de la terți desemnați de noi pentru a vă ajuta să furnizați servicii de verificare și pentru a efectua o verificare adecvată a spălării banilor și a clienților KYC (know-your-customer/ cunoașterea clinetului). Acestea pot include numele dvs., adresa de e-mail, detaliile companiei și informațiile de contact.

 

5.2. Baza juridică pentru prelucrarea de date

Baza juridică pentru procesare de date o constituie, în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul, articolul 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

Baza juridică pentru procesare de date care au fost trimise printr-un e-mail o constituie articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).
În cazul în care contactarea prin e-mail este pentru încheierea unui contract, atunci
baza juridică suplimentară pentru procesare de date o constituie articolul 6 alineat 1 litera b din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

5.3. Scopul prelucrării de date

Procesarea de date cu caracter personal din caseta de introducere ne servește nouă doar la procesarea contactării noastre. În cazul unei contactări prin e-mail, există în acest sens și interesul îndreptățit necesar pentru procesarea de date. 
Celelalte date cu caracter personal procesate în timpul procedurii de trimitere servesc în scopul împiedicării unei utilizări abuzive a formularului de contract și pentru asigurarea securității sistemelor noastre de tehnica informațiilor.

5.4. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Pentru datele cu caracter personal din caseta de introducere a formularului de contact și pentru acelea care au fost trimise prin e-mail, acesta este cazul atunci când s-a încheiat respectiva corespondență cu utilizatorul. Corespondența este încheiată atunci când din circumstanțe rezultă că starea de fapt respectivă a fost clarificată concluziv.
Datele cu caracter personal colectate suplimentar în timpul procedurii de trimitere vor fi șterse cel târziu după un termen de 7 zile.  

5.5. Posibilitate de contestare și de înlăturare

Utilizatorul are oricând posibilitate de revocare a acordului lui pentru procesarea de date cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, atunci el se poate împotrivi oricând stocării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, corespondența nu mai poate fi continuată.
Revocare prin e-mail sau serviciu poștal către:

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail-Adresse: [email protected]

Toate datele cu caracter personal care au fost stocate în demersul de contactare vor fi șterse în acest caz.

6. Drepturile persoanelor afectate

Următoarea enumerare cuprinde toate drepturile celor afectați conform DSGVO. Drepturile care nu sunt relevante pentru propria pagină web nu trebuie menționate. În acest caz, enumerarea poate fi redusă. 
În cazul în care datele cu caracter personal vor fi procesate de către dvs., dvs. sunteți parte afectată în sensul DSGVO și atunci vă revin următoarele drepturi față de compania responsabilă:

6.1. Drept de obținere de informații

Dvs. puteți solicita o adeverință de la compania responsabilă din care să rezulte dacă datele cu caracter personal referitoare la dvs. sunt sau nu procesate de către noi. 
În cazul în care există o astfel de procesare, dvs. puteți solicita de la compania responsabilă informații despre următoarele:

1. Scopurile în care sunt procesate datele cu caracter personal;
2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt procesate;
3. Destinatarii respectiv categoriile de destinatari față de care au fost dezvăluite datele dvs. cu caracter personal, sau față de care vor fi dezvăluite;
4. Durata preconizată a stocării datelor cu caracter personal referitoarea la dvs. sau, în cazul în care nu sunt posibile date concrete în acest sens, criteriile de stabilire a duratei de stocare;
5. Existența unui drept de corectare sau de ștergere a datelor cu caracter personal referitoare la dvs., a unui drept de limitare a procesării de către compania responsabilă sau a unui drept de contestare a acestei procesări;
6. Existența unui drept de reclamație la o autoritate de supraveghere;
7. Toate informațiile disponibile despre proveniența datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana afectată;
8. Existența unei luări automate de decizie, inclusiv profiling conform articolului 22 alineat 1 și 4 DSGVO și – cel puțin în aceste cazuri – informații declarative despre logica implicată și despre amploarea și efectele urmărite ale unei astfel de procesări, asupra persoanei afectate.

Dvs. aveți dreptul să solicitați informații privitor la faptul dacă datele cu caracter personal care se referă la dvs. au fost dezvăluite într-o terță țară sau către o organizație internațională. În acest context, dvs. puteți solicita să fiți informat privitor la garanțiile adecvate conform articolului 46 DSGVO în contextul dezvăluirii.

6.2. Dreptul de corectare

Dvs. aveți dreptul de corectare și/sau completare față de compania responsabilă, în cazul în care datele cu caracter personal procesate care se referă la dvs. sunt incorecte sau incomplete. Compania responsabilă trebuie să efectueze imediat corectarea.

6.3. Dreptul de limitare a procesării

În următoarele condiții dvs. puteți solicita limitarea procesării a datelor cu caracter personal care se referă la dvs.:

1. dacă contestați corectitudinea datelor cu caracter personal care se referă la dvs. pe o durată în care compania responsabilă are posibilitatea să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
2. dacă procesarea este incorectă și dumneavoastră refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și solicitați în locul acesteia o limitare a utilizării datelor cu caracter personal;
3. dacă compania responsabilă nu mai necesită în continuare datele cu caracter personal în scopul procesării, dar necesită acestea totuși pentru validarea, exercitarea sau apărarea de pretenții juridice, sau
4. dacă dvs. ați introdus contestație împotriva procesării conform articolului 21 alineat 1 DSGVO și dacă nu s-a stabilit încă dacă motivele îndreptățite ale companiei responsabile predomină în fața motivelor dvs.

În cazul în care procesarea datelor cu caracter personal care se referă la dvs. a fost limitată, aceste date pot – independent de stocarea lor – să fie procesate doar cu acordul dvs. sau doar pentru validarea, exercitarea sau apărarea de drepturi legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive unui interes public major al Uniunii Europene sau a unui stat membru.

În cazul în care limitarea procesării a fost limitată conform premiselor mai sus menționate, dvs. veți fi informat de către compania responsabilă înainte de anularea limitării.

6.4. Dreptul de ștergere

6.4.1. Obligația de ștergere

Dumneavoastră puteți solicita de la compania responsabilă să vi se șteargă imediat respectivele date cu caracter personal care se referă la dvs. și în acest caz compania responsabilă are obligația să șteargă imediat aceste date în cazul în care este incident unul dintre următoarele motive:

1. datele cu caracter personal care se referă la dvs. nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau în care au fost procesate în alt mod.
2. dacă dvs. vă revocați acordul pe care s-a bazat procesarea conform articolului 6 alineat 1 litera a sau articolului 9 alineat 2 litera a DSGVO și dacă lipsește o altă bază legală pentru procesare. 
3. dacă dvs. înaintați contestație conform articolului 21 alineatul 1 DSGVO împotriva procesării și dacă nu există motive îndreptățite pentru procesare care să aibă prevalență sau dacă dvs. înaintați contestație conform articolului 21 alineatul 2 DSGVO împotriva procesării. 
4. dacă datele cu caracter personal care se referă la dvs. au fost procesate necorespunzător.
5. dacă ștergerea datelor cu caracter personal care se referă la dvs. este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale conform dreptului UE sau conform dreptului statelor membre, căreia îi este supusă compania responsabilă.
6. dacă datele cu caracter personal care se referă la dvs. au fost colectate privitor la servicii oferite de către compania IT conform articolului 8 alineat 1 DSGVO.

6.4.2. Informații către terți

În cazul în care compania responsabilă a făcut publice datele cu caracter personal care se referă la dvs. și dacă aceasta este obligată conform articolului 17 alineat 1 DSGVO să șteargă acestea, atunci aceasta are obligația, luând în considerare tehnologia disponibilă și măsurile adecvate pentru costurile de implementare, și de natură tehnică, să informeze compania responsabilă cu procesarea de date care procesează datele cu caracter personal, asupra faptului că dvs. în calitate de persoană afectată ați solicitat de la ei ștergerea tuturor link-urilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau multiplicărilor acestor date cu caracter personal.

6.4.3. Excepții

Dreptul de ștergere nu există în cazul în care procesarea este necesară

1. pentru exercitarea dreptului de liberă exprimare a opiniei și de informare;
2. pentru îndeplinirea unei obligații legale care implică procesarea conform dreptului UE sau al statelor membre, căreia îi este supusă compania responsabilă, sau pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interesul public sau care se îndeplinește în exercitarea forței publice, care a fost atribuită companiei responsabile;
3. din motive de interes public privind sănătatea publică conform articolului 9 alineat 2 litera h și i cât și articolului 9 alineat 3 DSGVO;
4. pentru scopuri de arhivare în interesul public, pentru scopuri de cercetare științifică sau istorică sau pentru scopuri statistice conform articolului 89 alineat 1 DSGVO, în măsura în care dreptul menționat la paragraful (3) este preconizat să facă imposibilă îndeplinirea scopului acestei procesări sau o afectează major sau
5. pentru validarea, exercitarea sau apărarea de pretenții juridice.

6.5. Dreptul de informare

În cazul în care dvs. ați aplicat față de compania responsabilă dreptul dvs. de corectare, ștergere sau limitare a procesării, atunci acesta are obligația să comunice tuturor destinatarilor, acelora cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal care se referă la dvs., această corectare sau ștergere de date sau limitare a procesării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau dacă este asociat cu costuri neproporționale. 
Față de compania responsabilă, dvs. vă revine dreptul să fiți informat privitor la acești destinatari.

6.6. Dreptul de transferabilitate de date

Dvs. aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care se referă la dvs., pe care le-ați pus la dispoziția companiei responsabile, într-un format structurat, accesibil și disponibil in format electronic. În afară de aceasta, dvs. aveți dreptul să transferați aceste date unei alte companii responsabile fără a fi împiedicat de către compania responsabilă căreia i-ați pus la dispoziție datele cu caracter personal, în cazul în care

1. procesarea se bazează pe un acord al dvs. conform articolului 6 alineat 1 litera a DSGVO sau articolului 9 alineat 2 litera a DSGVO sau pe un contract conform articolului 6 alineat 1 litera b DSGVO și 
2. procesarea se efectuează prin proceduri computerizate.

În exercitarea acestui drept, dvs. mai aveți și dreptul să dispuneți ca respectivele date cu caracter personal care se referă la dvs. să fie transmise direct de către o companie responsabilă unei alte companii responsabile, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu pot fi afectate de către aceasta.

Dreptul de transferabilitate de date nu este valabil pentru o procesare de date cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interesul public sau care se face în exercitarea forței publice, care a fost atribuită companiei responsabile.

6.7. Drept de contestație

Dvs. aveți dreptul, din motive care rezultă din situația dvs. specială, să introduceți oricând contestație împotriva procesării datelor cu caracter personal care se referă la dvs., care se efectuează în baza articolului 6 alineat 1 litera e sau f DSGVO; acest lucru este valabil și privitor la un profil în baza acestor prevederi. 
Compania responsabilă nu mai procesează datele cu caracter personal care se referă la dvs. cu excepția cazului în care aceasta poate dovedi pentru procesare motive imperative demne de protecție, care predomină față de interesele, drepturile și liberalitățile dvs., sau dacă procesarea servește validării, exercitării sau apărării de pretenții legale. 
În cazul în care datele cu caracter personal care se referă la dvs. sunt procesate pentru publicitate directă, dvs. aveți dreptul să introduceți oricând contestație împotriva procesării datelor cu caracter personal care se referă la dvs. în scopul unei astfel de publicități; acest lucru este valabil și privitor la un profil în baza acestor prevederi, în măsura în care acesta este legat de o astfel de publicitate directă.

În cazul în care dvs. introduceți contestație împotriva procesării în scopul publicității directe, atunci datele cu caracter personal care se referă la dvs. nu vor mai fi procesate în aceste scopuri.

Dvs. aveți posibilitatea, legat de utilizarea de servicii ale companiei IT – independent de Directiva 2002/58/CE – să vă exercitați dreptul de contestație prin proceduri computerizate, în care se vor utiliza specificații tehnice.

6.8. Dreptul de revocare a declarației de acord privitor la dreptul de protecția datelor

Dvs. aveți oricând dreptul să vă revocați declarația de acord privitor la dreptul de protecția datelor. Prin revocarea acordului nu se lezează legitimitatea procesării efectuate până la revocare în baza acordului.

6.9. Decidere computerizată în cazuri individuale, inclusiv Profiling

Dvs. aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii care se bazează exclusiv pe o procesare computerizată – inclusiv Profiling – care naște efecte juridice față de dvs. sau care vă afectează major într-un alt mod similar. Acest lucru nu este valabil dacă decizia

1. este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între dvs. și compania responsabilă, dacă în baza prevederilor legale ale UE sau ale statelor membre, cărora li se supune compania responsabilă, decizia este admisibilă și dacă aceste prevederi legale includ măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților dvs. cât și a intereselor dvs. îndreptățite sau
2. se ia cu acordul expres al dvs.

În orice caz, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date personale conform articolului 9 alineat 1 DSGVO, în cazul în care nu se aplică articolul 9 alineat 2 litera a sau g DSGVO și dacă au fost luate măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților dvs. cât și a intereselor dvs. îndreptățite. 
Privitor la cazurile menționate 1. și 3., compania responsabilă ia măsurile adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților dvs. cât și a intereselor dvs. îndreptățite, de care aparține cel puțin dreptul de provocare a intervenției unei persoane din partea companiei responsabile, de prezentare a propriului punct de vedere și de atacare a deciziei.

6.10. Dreptul de contestație la o autoritate de supraveghere și control

Independent de o altă cale de atac de drept administrativ sau în instanță, dvs. vă revine dreptul de contestație la o autoritate de supraveghere și control, în special în statul membru unde aveți domiciliul, locul de muncă sau unde se află localitatea prezumtivei abateri, dacă dvs. sunteți de părere că această procesare a datelor cu caracter personal care se referă la dvs. încalcă DSGVO.

Autoritatea de supraveghere și control la care a fost înaintată contestația va informa reclamantul asupra stadiului și rezultatelor contestației, inclusiv asupra posibilității unei căi de atac în instanță conform articolului 78 DSGVO.

Contactați-ne